Stamreeks

Stamreeks
Gehele stamboom
Naamsbeschrijving
Geschiedenis van negen generaties Bosgra(af)
Formulier aanvulling stamboom

Contactformulier
De boomkwekerij door de eeuwen heen
Familiewapen
Het Hooghuis
Geschiedenis van Bergum
Foto's
Literatuurlijst
 

 

Stamreeks

Een stamreeks of voorouderreeks is een opstelling van genealogische gegevens waarbij de voorouders van een persoon in de rechte mannelijke lijn worden weergegeven. Hier zien we de acht generaties vanaf Sjoerd Johannes Bosgra. (Bron: Pietertje Sol-Bosgra, Van Bosgraaf Bosgra 1670 1951, 2003)

 

I Freerck Bosgraaf. Geb. ong. 1670. Overleden te Bergum tussen 1755 en 1756. Getr. 18 november 1693 te Leeuwarden met Maria Elisabeth Eeckmans. 7 kinderen, 2e in de rij:

II Jan Freerkszn Bosgraaf Ged. 16 februari 1696 te Bergum overl. ca. 1732. Getr. met Grijtje Tietesdr. Hertrouwt op 7 juni 1741 te Hardegarijp met Jan Sjoerdszn. Overl. ca. 1743 te Bergum. 7 kinderen, 2e in de rij:

III Tiete Janszn Bosgraaf Geb. 17 augustus 1724 te Bergum. guardenier, overl. 24 mei 1784 te Bergum Getr. 25 november 1750 te Witmarsum met Geertje Berendsdr, geboren te Bergum. Overl. 1 maart 1768 te Bergum.  6 Kinderen.
Hertrouwt op 16 oktober 1768 te Bergum met
Lysbeth Ockesdr, geb. 14 juni 1737 te Scheemda, arbeidster, overl. 19 mei 1823 te Bergum. 4 kinderen, 1e in de rij:
IV Okke Tietes Bosgra(af) Geb. 22 augustus 1769 te Bergum. boomkweker, overl. 14 juli 1842 te Bergum. Getr. 27 april 1794 te Bergum met Trijntje Klases, geb. 22 oktober 1774 te Garijp, overl. 25 december 1812 te Bergum. 8 kinderen, 1e in de rij Tiete Okkes Bosgra.
Hertrouwt 14 mei 1814 te Bergum met Tjitske Annes de Wilde, geb. 6 december 1781 te Oenkerk,boomkweekster, overl. 6 september 1853 te Bergum. 4 kinderen.

V Tiete Okkes Bosgra Geb. 28 december 1794 te Bergum. boomkweker, overl. 26 januari 1875 te Bergum Getr. 29 mei 1819 te Tietjerksteradeel met Tjitske Wijbes Lautenbach, geb. 16 augustus 1800 te Bergum, overl. 29 september 1831 te Bergum. 6 kinderen.
Hertrouwt 17 augustus 1833 te Tietjerksteradeel met Grietje Hermans Graanstra, geb. 11 maart 1806 te Rottevalle, overl. 5 november 1844 te Bergum. 4 kinderen, 2e in de rij:

VI Okke Tietes Bosgra Geb. 28 oktober 1835 te Bergum, boomkweker, lid Tweede Kamer, overl. 20 augustus 1888 te Bergum. Getr. 16 mei 1857 te Tietjerksteradeel met Folkje Johannes Riemersma, geb. 19 mei 1835 te Bergum, overl. 30 oktober 1912 te Bergum. 8 kinderen, 7e in de rij:
VII Johannes Okkes Bosgra Geb. 16 oktober 1873 te Bergum, boomkweker, overl. 4 juni 1935 te Bergum Getr. 27 juni 1907 te Tietjerksteradeel met Pietertje Pieters Hoekstra, geb. 13 juni 1877 te Suameer, overl. 23 april 1952 te Leeuwarden. 5 kinderen, 3e in de rij:
VIII Sjoerd Johannes Bosgra Geb. 16 februari 1911 te Bergum, veehouder, overl. 17 augustus 1990 te Bergum. Getr. 14 november 1935 te Tietjerksteradeel met Tjitske Geertsma, geboren 8 januari 1913 te Eestrum, overl. 14 mei 2005. 6 kinderen (1 kind bij geboorte overleden):
  1. Gepke Bosgra
  2. Pietertje Bosgra
  3. Johannes Bosgra
  4. Willem Bosgra
  5. Okke Bosgra

 

2005 Johannes Bosgra

 

 

  

Google
 
Web www.johannesbosgra.com

2007 Johannes Bosgra     Sitemap  Bosgra