Okke Tietes Bosgra

Okke Tietes Bosgra

Een markante voorouder was Okke Tietes Bosgra, geboren in 1835, hij was lid van de Tweede Kamer voor de A.R.P. en mocht als boomkweker (Frisia) het koninklijk wapen dragen. Naast meer dan 20 jaar gemeenteraadslid te zijn geweest, was hij ook oprichter van een cichoreifabriek. In die tijd was het wapen dat nu de gemeente Tietjerksteradeel gebruikt, als familiewapen in gebruik. Dit wapen heeft de bomen van de Bosgra's in het derde kwartier. 

O.T. Bosgra (Bron: Parlement & Politiek)

Antirevolutionair die dankzij zijn populariteit in eigen streek in 1888 in de Tweede Kamer kwam. Kon daar vanwege ziekte echter geen enkele rol spelen en overleed al na enkele maanden Kamerlidmaatschap. Had in die periode slechts n vergadering kunnen bijwonen.

antirevolutionair (vr splitsing in 1894)
in de periode 1888: lid Tweede Kamer

 

voornamen

Okke Tietes

personalia

geboorteplaats en -datum
Bergum (grietenij Tietjerksteradeel (Frl.)), 28 oktober 1835

overlijdensplaats en -datum
Bergum (gem. Tietjerksteradeel (Frl.)), 20 augustus 1888

levensbeschouwing
-    Nederlands Hervormd
-    Gereformeerd (belijdenis 13-10-1886)

partij/stroming

stroming(en)
liberaal (aanvankelijk)

partij(en)
A.R.P. (Anti-Revolutionaire Partij)

loopbaan

-    medewerker in boomkwekerij van vader
-    boomkweker tuinbouwbedrijf Frisia (ca. 30 ha.)
-    lid gemeenteraad van Tietjerksteradeel, van 28 mei 1870 tot 20 augustus 1888
-    oprichter van een chichorei fabriek te Bergum (als werkverschaffing voor het personeel van de kwekerij gedurende de winter)
-    lid Tweede Kamer der Staten-Generaal voor het kiesdistrict Bergum, van 1 mei 1888 tot 20 augustus 1888

nevenfuncties

overzicht
-    lid bestuur vereniging van Christelijk Nationaal Onderwijs, vanaf 23 mei 1865
-    ambtenaar burgerlijke stand, van 18 februari 1871 tot 20 augustus 1888

opleiding(en)

school en plaats lager onderwijs
Openbare lagere school te Bergum

wetenswaardigheden

algemeen
-    Was liberaal kandidaat voor de gemeenteraad in 1870 en 1875, maar A.R. kandidaat in 1888
-    Hij heeft slechts de opening van de Staten-Generaal kunnen bijwonen

uit de priv-sfeer
-    Hij overleed aan maagkanker
-    Zijn vader was boomkweker

publicaties/bronnen

publicaties over
L. de Milliano, scriptie Staatkundig-Historische Studin, RU Leiden (1976)

familie/gezin

naam vader
T.O. Bosgra, Tiete Okkes

geboorteplaats en -datum vader
Bergum, 28 december 1794

naam moeder
G.H. Graanstra, Grietje Harmanus

samenlevingsvorm
gehuwd te Bergum, 16 mei 1857

naam partner
F. Riemersma, Folkje

kinderen
2 zonen en 6 dochters

broers en zusters
5 broers en/of zussen


2005 Johannes Bosgra

 
  

Google
 
Web www.johannesbosgra.com

2007 Johannes Bosgra     Sitemap  Bosgra