Naamsbeschrijving

Stamreeks
Gehele stamboom
Naamsbeschrijving
Geschiedenis van negen generaties Bosgra(af)
Formulier aanvulling stamboom

Contactformulier
De boomkwekerij door de eeuwen heen
Familiewapen
Het Hooghuis
Geschiedenis van Bergum
Foto's
Literatuurlijst
Naamsbeschrijving

Bosgraaf

De naam Bosgra is ontstaan uit de naam Bosgraaf. Bosgraaf is een zogenaamde beroepsnaam, deze geeft het beroep van de naamdrager aan. Vergelijkbare beroepsnamen zijn dijkgraaf of houtgraaf. De stamvader Freerck Bosgraaf gaf leiding aan het beheer van de bossen en boomkwekerijen op het landgoed het Hooghuis. Hij behoorde hiermee tot het hoger personeel op een adellijk landgoed, samen met bijvoorbeeld een watergraaf en een pluimgraaf. De betekenis van het beroep bosgraaf kan worden omschreven als een leidinggevende op het gebied van bosbeheer en boomkwekerij. Freerck Bosgraaf mocht zich in dit beroep meester noemen, hij heeft in verschillende documenten met Mr. Freerck Bosgraaf getekend.

Ook heeft hij getekend met de achternaam BoskgrÍve. Dit kan een Friese vertaling zijn van Bosgraaf, een archivaris van Tresoar heeft echter opgemerkt dat Freerck wel eens uit Denemarken of Noord-Duitsland gekomen kan zijn. Dit kan ook een verklaring zijn voor BoskgrÍve, graaf is namelijk greve in het Deens.

De beroepsnaam bosgraaf is terug te vinden in het Beroepsnamenboek, beroepsaanduidingen voor 1900 in Nederland en BelgiŽ, samengesteld door J.B. Glasbergen (Glasbergen, 2005).

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johannes Okkes Bosgra (1873-1935)

Bosgra

Verschillende zonen van Tiete Janszn Bosgraaf (1724-1784) gebruiken in de 18e eeuw reeds de naam Bosgra. In 1811 verplichtte Napoleon alle Nederlanders een achternaam aan te nemen. In het zuiden en westen van Nederland was het al gebruikelijk om een achternaam te hebben. In Friesland had echter slechts 10 % van de mensen een achternaam en moest dus heel vaak een naam bedacht worden. Voor de familie Bosgra(af) gold dit uiteraard niet, wel gold dat de achternaam niet geregistreerd was en daardoor voor 1811 verschillende (spellings)vormen aannam, waaronder Boschgraaf, Bosgraa en Bosgra. Het is interessant om te zien welke zonen in 1811 de naam Bosgra aannamen in plaats van Bosgraaf. Dit waren Jan Tietes Bosgra (1751-1835),  Okke Tietes Bosgra (1769-1842) en Hendrik Tietes Bosgra (1771-1818). Het kwam voor 1811 regelmatig voor dat een achternaam in de loop der tijd een vormverandering onderging. In Friesland eindigen veel achternamen op de letter a, waarschijnlijk is onder invloed hiervan de naam verandert in Bosgra.

© 2005 Johannes Bosgra

 

 

 
  

Google
 
Web www.johannesbosgra.com

© 2007 Johannes Bosgra     Sitemap  Bosgra