Literatuurlijst

Stamreeks
Gehele stamboom
Naamsbeschrijving
Geschiedenis van negen generaties Bosgra(af)
Formulier aanvulling stamboom

Contactformulier
De boomkwekerij door de eeuwen heen
Familiewapen
Het Hooghuis
Geschiedenis van Bergum
Foto's
Literatuurlijst

 

 

Literatuurlijst

De gebruikte bronnen zijn zeer divers, veel informatie is afkomstig uit de digitale stamboom gemaakt door Sierk Bosgraaf uit Kollum. Verder is het boek Rentmeesters van de Ennemaborg en hun voorouders van Schuttevâer van belang, er is een geheel hoofdstuk gewijd aan de familie Bosgra. Spahr en Ypma hebben in het boek Tietjerksteradeel de historie van de boomkwekerij uitvoerig belicht. Het artikel in het Fries Landbouwblad over Kwekerij Iephof Bergum geeft over deze historie ook veel informatie.

Aa, A.J. van der, Het Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden, 1839 (http://www.tresoar.nl/vanderaa/index.php?sub=Tietjerksteradeel)

Bosgra, A.G., Stamboom der familie Bosgra, 1952

Bosgraaf, S., Stamboom van de familie Bosgra(af), 2004

Brongers, G.A., Dull tot Backenhagen, A.B., Noord-Nederlandse Heraldiek, Familiewapens Drenthe, Friesland, Groningen, Stubeg-Hoogezand, 1987

Gemeente Tietjerksteradeel, Historie Tietjerksteradeel, http://www.tietjerksteradeel.nl/dezestiendorpen/, 23 september 2005

Brouwers, Y., e.a., Genalogysk jierboekje 1985, Fryske Akademy, Leeuwarden, 1985

Fries Landbouwblad, Kwekerij ‘Iephof’ Bergum, een mooi bedrijf in de Friese Wouden, 23 december 1959

Glasbergen, J.B., Beroepsnamenboek, beroepsaanduidingen voor 1900 in Nederland en België, Veen, 2005

Jaarsma, D., Ut it gea fan sterke Hearke, Fryske Akademy, 1987

Keizer, J., De genealogie van de familie Bosgra, Buitenpost, 1984 (http://members.home.nl/j.bosgra/)

Milliano, de, L., scriptie Staatkundig-Historische Studiën, RU Leiden, 1976

Leeuwarder Courant, Reddingsbrigade voor de vruchtboom, 25 oktober 2003

Parlement & Politiek, http://www.parlement.com/9291000/biof/00182, 18 september 2005

Rijksdienst voor de Monumentenzorg, Monumenten in Nederland, Friesland,
Waanders Uitgevers, Zwolle, 2000

Schuttevâer, H., Rentmeesters van de Ennemaborg en hun voorouders : Een Fries-Groningse familiegeschiedenis 1650-1900 (De Leeuw-Bosgra), Vorden, 1991

Sol-Bosgra, P., Van Bosgraaf – Bosgra 1670 –1951, 2003

Spahr van der Hoek, J.J., Ypma, Y.N., Tietjerksteradeel, Bydrage ta de sosiale skiednis fan de Wâlden, De Tille, Leeuwarden, 1978

Stinsen in Friesland, Het Hooghuis, http://www.stinseninfriesland.nl/HetHooghuisBergum.htm, 20 september 2005

Theissen, J.S., Centraal gezag en Friesche vrijheid, 1907, blz 322-323

Vliet, van der, H., Burgum: wâld- en wetterdoarp: op ‘e nij besjoen en beskreaun, Doarpsbelangen Burgum, Burgum, 1993

© 2005 Johannes Bosgra

 

 

 

 
  

Google
 
Web www.johannesbosgra.com

© 2007 Johannes Bosgra     Sitemap  Bosgra