Familiewapen

Stamreeks
Gehele stamboom
Naamsbeschrijving
Geschiedenis van negen generaties Bosgra(af)
Formulier aanvulling stamboom

Contactformulier
De boomkwekerij door de eeuwen heen
Familiewapen
Het Hooghuis
Geschiedenis van Bergum
Foto's
Literatuurlijst
 

 

Familiewapen  

Beschrijving

In het Genealogysk Jierboekje 1985 (Brouwer) wordt het wapen in de wapenregistraasje als volgt beschreven:

Yn sulver trije griene opsnoeide abeeljen nęst inoarren op in grűn fan itselde, belein mei trije gouden peinjen, 2 en 1.
Helmteken: in swart skeanlizzend anker mei keatling fan goud.
Helmkleed en wrong: grien, fuorre fan wyt.

De figueren yn it wapen steane foar de beamkerij, dy’t de wolfeart (peinjen) brocht. Teffens bliuwt hjiryn in kertier (Trynwâlden) út it wapen fan Tietjerksteradeel bewarre, dat in skoft as famyljewapen tsjinne. It helmteken slacht op ‘e skipperij.

Wapen afkomstig uit "De genealogie van de familie Bosgra" (Keizer, 1984)

Vertaald naar het Nederlands luidt de beschrijving als volgt:

In zilver drie groene opgesnoeide abelen naast elkaar op een groene grasgrond, de grasgrond beladen met drie gouden penningen 2 –1 geplaatst.
Helmteken: een schuinlinks geplaatst zwart anker met gouden kabel. Helmkleed en wrong: groen, wit gevoerd
De figuren in het wapen staan voor de boomkwekerij, die de welvaart bracht (penningen). Tevens blijft hierin een kwartier (Trynwalden) uit het wapen van de gemeente Tietjerksteradeel bewaard, dat een tijd als familiewapen heeft gediend. Het helmteken duidt op de schipperij.

In  het boek "Noord-Nederlandse Heraldiek, Familiewapens Drenthe, Friesland, Groningen" (Brongers, 1987), komt het familiewapen in een enigszins gewijzigde vorm voor. Dit wapen is van de hand van Piet Bultsma. De begeleidende tekst leest als volgt:
"Sinds 1693 bekende familie van boomkwekers te Bergum (Tietjerksteradeel) en reeds ten tijde van Menno Baron van Coehoorn (1641-1740) als "boskgreve" werkzaam."

Wapen afkomstig uit “Genealogysk Jierboekje 1985” (Brouwer, 1985)

Huidig gebruik

Tegenwoordig wordt het familiewapen nog steeds gebruikt in zegelringen van verschillende leden van de familie. Deze zegelringen zijn vervaardigd door Frans Bosgra, juwelier te Surhuisterveen. Hiervoor wordt de versie van het wapen uit het Genealogysk jierboekje gebruikt.

Zegelring van Johannes Sjoerd Bosgra

Wapen afkomstig uit "Noord-Nederlandse Heraldiek, Familiewapens Drenthe, Friesland, Groningen" (Brongers, 1987)

 

Familiewapen omgezet in computerprogramma door Paul van Voorthuijsen, woonachtig in Australië.

http://www.users.bigpond.com/paulvanv/homepage.htm

Wapen van de gemeente Tietjerksteradeel dat een tijd als familiewapen heeft gediend.

© 2005 Johannes Bosgra

 

 

 

 
  

Google
 
Web www.johannesbosgra.com

© 2007 Johannes Bosgra     Sitemap  Bosgra