CV

View Johannes Bosgra's profile on LinkedIn

Bosgra Onderzoek

Drs. Johannes S. Bosgra (1979) is in 2005 in Bedrijfskunde afgestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen. In 2001 is hij cum laude afgestudeerd in Retail Management bij de CHN te Leeuwarden. Johannes is Marketing Manager geweest bij de Rijksuniversteit Groningen, Noord Nederlands Orkest, Oogheelkundig Medisch Centrum Noord en Waterbedrijf Groningen. 

Johannes Bosgra is gespecialiseerd in zorgonderzoek, marketing en bedrijfskundige analyse. Hij werkt sinds 2009 als onderzoeksadviseur vanuit zijn eigen bureau Bosgra Onderzoek. Bosgra Onderzoek heeft het ZKN Klanttevredenheidsonderzoek opgezet, het grootste patiënttevredenheidsonderzoek onder klinieken. Daarnaast worden PROMs, PREMs en medewerkersonderzoek uitgevoerd voor klinieken, ziekenhuizen, GGZ-instellingen en waterbedrijven. 

Vanuit Bosgra Marketing geeft hij marketing en bedrijfskundig advies aan zorg, cultuur en andere non-profit organisaties zoals het Hortus Festival en Waterbedrijf Groningen.

De favoriete sporten van Johannes zijn paardensport en snowboarden. Andere hobby’s van hem zijn  pianospelen en landschapsfotografie.

Contactgegevens: 

T 0511 700 200 | M 06 231 232 50

j.bosgra@bosgraonderzoek.nl


Symponic echoes of Pink Floyd, september 2008

Marketing Manager Noord Nederlands Orkest

Van 1 april 2008 tot 1 april 2009 heb ik gewerkt als Marketing Manager bij het Noord Nederlands Orkest in Groningen. Ik was verantwoordelijk voor de afdeling Marketing & Communicatie en maakte deel uit van het Management Team. De doelstelling van de afdeling is het slaan van bruggen tussen orkest en publiek. Dit wordt gedaan door middel van inventieve marketingcommunicatie, prijsbeleid, sponsoring, internet, productontwikkeling, databasemarketing etcetera.

Het NNO is het grootste regionale symfonieorkest van Nederland met meer dan 90 musici. Met Groningen als standplaats verzorgt het orkest zo'n 120 concerten per seizoen in de provincies Groningen, Friesland en Drenthe. Het beleid en de programmering van het orkest onderscheidden zich door durf en originaliteit en worden geprezen door (vak-)pers en publiek.

OMC Noord

Van 1 janurari 2007 tot 1 april 2008 heb ik bij het Oogheelkundig Medisch Centrum Noord in Groningen gewerkt. Ik hield mij als marketing & sales manager bezig met het marketingbeleid en het uitvoeren van marktbewerkingsacties voor de oogkliniek. OMC Noord is 40 jaar geleden opgericht en is een complete oogkliniek met de onderdelen reguliere oogheelkunde, brilvervangende chirurgie (ooglaseren en lensimplantatie), optiek en contactlenzen. Het is een onderdeel van Opthec, een zeer innovatief bedrijf dat in Groningen implanteerbare lenzen vervaardigt en wereldwijd levert.


Reality Theatre in Virtual Reality Centre

Virtual Reality Centre

Van 2003 tot 2006 heb ik bij het Rekencentrum van de Rijksuniversiteit Groningen (RuG) als marketing & sales manager gewerkt. Bij het Centrum voor High Performance Computing en Visualisatie (HPC&V) was ik verantwoordelijk voor de marketing en de acquisitie. Daarnaast was ik als algemeen manager verantwoordelijk voor de opzet van de commerciële spin-off van het HPC&V, het zogenaamde research and consultancy centre (HPC&V RCC).

Het HPC/V heeft de beschikking over de meest geavanceerde virtual reality (VR) faciliteiten van Nederland: een VR theater van 10 meter breed en een Reality Cube of CAVE in een prachtig ingericht VR centrum. De VR specialisten van het HPC/V ontwikkelen 3D visualisaties van bijvoorbeeld het bouwproject 'De Blauwe Stad', het nieuwe hoofdkantoor van Geové Zorgverzekeraar en een virtueel jacht van No Limit Ships.

Met de VR faciliteiten kunnen betrokkenen door de 3D visualisaties van de toekomstige situatie heen lopen, zodat men een goed ruimtelijk beeld daarvan krijgt. Het was mijn functie om bedrijven of overheden te koppelen aan de expertise en faciliteiten van de RuG op dit gebied. 

Een interessante ontwikkeling bij het HPC/V is het LOFAR project. Voor dit enorme project op het gebied van de astronomie is de op dit moment krachtigste computer van Europa, de IBM BlueGene,  geïnstalleerd bij het HPC/V. Zie ook mijn homepage bij de RUG

Afgestudeerd!

Dinsdag 18 januari 2005 ben ik afgestudeerd met mijn scriptie "Virtuele intubatie: Realiteit of droom?". Mijn twee begeleiders de heer Lappöhn en professor Sanders hebben de scriptie en mijn verdediging ervan beoordeeld met een acht. 28 februari was de buluitreiking en natuurlijk een afstudeerborrel. Ik heb de afstudeeropdracht uitgevoerd bij de afdeling High Performance Computing and Visualisation, onderdeel van het Rekencentrum van de Rijksuniversiteit Groningen. Het onderzoek gaat over de economische randvoorwaarden voor het maken van een VR intubatie simulator waarmee anesthesiologen een bepaalde intubatiemethode kunnen trainen. 

Het gaat hier om Flexibele Fiberoptische Intubatie (FFI), een methode die nog weinig wordt toegepast  waardoor de vaardigheden en kennis omtrent FFI vaak beperkt zijn. Met de VR intubatie simulator kan een intubatie levensecht worden gesimuleerd, eventueel met MRI/CT-scan input. Het Virtueel Intubatie Project, waar het onderzoek onder valt, is een samenwerkingsverband tussen het Rekencentrum, het platform HPCN en de anesthesioloog Bert Dercksen. 

Bert Dercksen en ik in Yosemite Valley, California 

Medicine Meets Virtual Reality

Voor het Virtueel Intubatie Project heb ik in januari 2004 een medisch congres bijgewoond in Los Angeles, California. Op het congres Medicine Meets Virtual Reality was de hele top op het gebied van gebruik van Virtual Reality in de medische wereld bij elkaar. Daardoor hebben Bert Dercksen (anesthesioloog) en ik veel informatie opgedaan voor VIP.

Na het congres zijn Bert en ik in een jeep de bergen in gegaan. We zijn onder andere naar Sequoia National Park geweest, met de grootste boom ter wereld, en naar het prachtige Yosemite National Park.

Ga naar de foto's van de reis...

Bedrijfskunde

Na de succesvolle afronding van mijn studie Retail Management ben ik begonnen aan de studie bedrijfskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. Ik ben door een met goed gevolg afgelegd toelatingsprogramma  ingestroomd tot het verkort doctoraal programma. Januari 2005 ben ik afgestudeerd met de scriptie: "Virtuele intubatie: realiteit of droom?" 
Meer informatie over bedrijfskunde is te vinden op www.bdk.rug.nl 

HBD Scriptieprijs

Op maandag 3 juni 2002 heb ik uit handen van prof.dr. J.G. Lambooy de HBD Scriptieprijs 2002 uitgereikt gekregen in Den Haag.  Met de scriptieprijs wil het Hoofdbedrijfschap Detailhandel onderzoek naar en interesse voor de detailhandel bij studenten stimuleren. 
Mijn scriptie met de titel "Winstgevende e-commerce bij supermarkten" heeft de jury als de beste betiteld. Termen die in het jury-rapport naar voren komen zijn o.a.: Een goed onderbouwde scriptie, heldere schrijfstijl en relevante inzichten voor de detailhandelspraktijk. 

De HBD Scriptieprijs 2002 bestaat uit het publiceren van de scriptie en een geldbedrag van 5000 euro. De scriptie is te bestellen via www.hbd.nl onder de titel "E-commerce bij supermarkten", bestelnr.: D0202. De scriptie is sinds kort ook online te downloaden via de site van het HBD, klik daarvoor hier.
Een samenvatting van de scriptie is hier te vinden.


De winnaars Pieter Booij, Paul Verstappen en Johannes Bosgra op het terras van het HBD tijdens de borrel na afloop van de uitreiking

 

V&D Belofteprijs 2001


Van links naar rechts: Marjolein Hidding (genomineerde), Johannes Bosgra en Ton van Vianen (V&D)

Tijdens de diploma-uitreiking van de Retail Business School vond ook de uitreiking van de V&D Belofteprijs 2001 plaats. 'De V&D Belofteprijs wordt jaarlijks uitgereikt aan die student die op Vroom & Dreesmann en de Retail Business School de grootste indruk heeft gemaakt', stond er in de brief. Blijkbaar was ik die student want ik kreeg uit handen van de heer Ton van Vianen, Formule Manager Regional Stores Nederland, de V&D Belofteprijs uitgereikt. Naast een bronzen sculptuur kreeg ik een cheque van 500 Euro, oorkondes en bloemen. Ook werd mij een kaderopleiding aangeboden binnen VendexKBB, een soort management trainee-ship. 

Na nominatie mocht ik op 2 oktober naar het hoofdkantoor van V&D komen voor een assessment dag van de V&D Belofteprijs. Ik en de vier andere genomineerden werden door een paar leden van de directie en P&O ontvangen en in twee auto's naar het prachtige winkelcentrum Amstelveen gebracht. Hier hadden wij de opdracht om individueel de Bijenkorf en de V&D te bekijken en een analyse te maken van o.a. hun positie in de markt. Na precies een uur stonden de directieauto's met chauffeur weer gereed en werden we teruggereden naar het hoofdkantoor. Vervolgens moesten we elk onze bevindingen in 10 minuten presenteren aan een aantal leden van de directie en managers van P&O. Vooral omdat alles heel snel moest was het lastig, ook had de directie een paar pittige vragen over de analyse. 

Cum Laude

Donderdag 8 november was de diploma- uitreiking van de Retail Business School. In een volle Bonifatiuskerk werden 100 laureaten beloond met het getuigschrift voor Retail Management & Small Business. Ik kreeg mijn getuigschrift met de vermelding Cum Laude net als twee andere laureaten. Bij de uitreiking Cum Laude werd ons door de directeur Marjolein Hinfelaar een gegraveerde vulpen en ballpoint aangeboden.

 

Netlinq Framfab

Van februari tot juli 2001 ben ik in Amsterdam bezig geweest met mijn afstudeeronderzoek bij Netlinq Framfab.

Mijn plek was op de afdeling Strategic Consultancy, deze afdeling geeft advies  aan bedrijven over de internetstrategie, nieuwe concepten etc. Het adviseren loopt van de raad van bestuur van Amstel Bier over wat waarde toevoegt op internet tot het opzetten van een webwinkel voor een middelgrote onderneming.

Deze webwinkels of E-commerce trekken vooral mijn aandacht, dit is in principe Electronic Retailing oftewel E-tailing. Voor mijn scriptie heb ik onderzocht in hoeverre winstgevende e-commerce mogelijk is voor supermarkten. De scriptie is beoordeeld met een 8.           

           

Retailing

Van 1997 tot 2001 heb ik Retail Management gestudeerd aan de Retail Business School van de CHN in Leeuwarden. Retail management is een brede opleiding die je opleidt tot manager bij een grote onderneming zoals VendexKBB en Aegon of bijvoorbeeld tot eigen ondernemer. Retailing is de levering van producten of diensten aan de eindgebruiker.

StuRa Retail Business School

Van januari 2000 tot februari 2001 was ik voorzitter van de StudentenRaad Retail Business School.

De StuRa komt op voor de belangen van de student door bijvoorbeeld mee te denken met de directie over het beleid, het oplossen van conflicten tussen de student en de CHN en het vertegenwoordigen van studenten bij allerhande commissies, inspraakorganen etcetera. Zelf zat ik namens de StuRa in het Instituutsoverleg, dit is het management team van de opleiding.          Hier had ik inspraak in de beleidsvorming van de Retail Business School.

Vanaf februari 2001 heeft een nieuw bestuur het overgenomen omdat alle leden gingen afstuderen.                

De lijfspreuk van de StuRa is:

Do not ask what your country can do for you, ask what you can do for your country.

J.F. Kennedy

  

        

 
  

Google
Web www.johannesbosgra.com

©  Johannes Bosgra     Sitemap  Bosgra