Familie Bosgra 

 
Er is al relatief veel (genealogisch) onderzoek verricht naar de geschiedenis van de familie Bosgra. Alle nu levende Bosgra's zijn voor zover bekend familie van elkaar en stammen af van mr. Freerk Bosgraaf. 

Op deze website is informatie te vinden over de geschiedenis van de familie Bosgra. Bepaalde delen zoals de foto's zijn alleen toegankelijk via de beveiligde website, dit in verband met privacy-redenen. Als u graag toegang wilt tot bijvoorbeeld de gehele stamboom, dan kunt u dit via een e-mail aanvragen.

Mocht u over gegevens van de familie Bosgra beschikken, zoals foto's, verhalen of uitbreidingen op de stamboom, dan houd ik mij aanbevolen. U kunt mij bereiken via info@johannesbosgra.com, via het contactformulier of door het gastenboek te tekenen. Ook kunt u aanvullingen op de stamboom aangeven in het speciale formulier.

Stamreeks
Gehele stamboom (beveiligd)
Naamsbeschrijving
Geschiedenis van negen generaties Bosgra(af)
Formulier aanvulling stamboom

Contactformulier
De boomkwekerij door de eeuwen heen
Familiewapen
Het Hooghuis
Geschiedenis van Bergum
Foto's (beveiligd)
Literatuurlijst

Klik hier om naar de beveiligde website te gaan

English summary of the history and genealogy of the Bosgra family

Nieuwe foto's van boomkwekerij

Van Age Douma heb ik een aantal interessante foto's gekregen, o.a. van de boomkwekerij Frisia aan de Noordersingel. Klik hier voor meer oude foto's...(niet beveiligd)

De groepsfoto van de familiebijeenkomst op 2 oktober staat nu online, klik hier....

Document over geschiedenis van de familie Bosgra

Ter ere van de familiebijeenkomst op 2 oktober 2005 heb ik een voorlopige geschiedenis van de familie Bosgra samengesteld. Het bevat onder andere een verkorte stamboom oftewel een stamreeks, een beschrijving van de naam Bosgra, een beschrijving van de geschiedenis van negen generaties Bosgra’s, de boomkwekerij wordt uitvoerig toegelicht en het familiewapen met beschrijving is ook aanwezig. Het doel van dit document is om de informatie uit vele bronnen op een heldere manier te presenteren aan de familieleden. 

Download nu het document door met de rechtermuisknop op onderstaande link te klikken en te kiezen voor opslaan als. U heeft hiervoor het wachtwoord van de beveiligde site nodig.

Bijzondere Bosgra's uit Bergum, voorlopige geschiedenis van de familie Bosgra

Foto ontdekt van oudvader Tiete Okkes Bosgra (1794-1875)

Een ver familielid, de heer Age Douma, heeft mij onlangs een foto toegezonden van mijn oudvader Tiete Okkes Bosgra. Ik had nooit verwacht nog eens een foto te zien van zo'n verre voorvader. Age Douma doet, net als zijn vader, onder andere genealogisch onderzoek naar de familie Bosgra. Meer oude foto's...

 

 


Tiete Okkes Bosgra (1794-1875)

Stamvader mr. Freerk Bosgraaf

Het geslacht Bosgra is afkomstig uit Bergum, de hoofdplaats van de gemeente Tietjerksteradeel in Friesland. Waar de stamvader mr. Freerk Bosgraaf oorspronkelijk vandaan kwam, is niet met zekerheid vast te stellen. Wèl is duidelijk dat hij zich op zeker moment, vóór 1696, in Bergum heeft gevestigd, waar hij waarschijnlijk werkzaam was als bosgraaf op het landgoed het Hooghuis. Als bosgraaf was hij beheerder van de bossen, het park en de boomkwekerijen. Hij mocht zich in dit beroep meester noemen, hij tekende daarom ook met mr. Freerk Bosgraaf. Vanaf 1686 woonde Hendrik Casimir II van Nassau, erfstadhouder van Friesland, op het Hooghuis.

Uitgebreide geschiedenis van negen generaties Bosgra(af)....

Verkorte stamboom (stamreeks)...

Gehele stamboom (beveiligd)...

Wapen van de familie Bosgra

De figuren in het wapen staan voor de boomkwekerij, die de welvaart bracht (penningen). Het helmteken duidt op de schipperij. Meer over het familiewapen...

Okke Tietes Bosgra (1835-1888)

Okke Tietes Bosgra

Een markante voorouder was Okke Tietes Bosgra, geboren in 1835, hij was lid van de tweede kamer der Staten Generaal voor de A.R.P. en mocht als boomkweker (Frisia) het koninklijk wapen dragen. Naast meer dan 20 jaar gemeenteraadslid te zijn geweest, was hij ook oprichter van een cichoreifabriek. In die tijd was het wapen dat nu de gemeente Tietjerksteradeel gebruikt, als familiewapen in gebruik. Dit wapen heeft de bomen van de Bosgra's in het derde kwartier. Voor een complete pagina over Okke Tietes Bosgra klikt u hier.

 

 

De boomkwekerij

Freerk Bosgraaf deed ook voor zichzelf zaken en bezat een eigen boomkwekerij. Dit wordt bevestigd door een schriftelijke bron waarin staat dat hij in  1714 de “frugtboomen in ’t schoolmeestershof “ leverde. Hij is de stichter van de eeuwenoude boomkwekerij van de familie Bosgra.
De negende generatie is nu in bezit van boomkwekerij "De Iephof" in Buitenpost. De eigenaar Anne Gerrit Bosgra is een directe afstammeling van Freerk Bosgraaf. Naast de Iephof waren er vroeger nog drie andere kwekerijen van de familie: Frisia, Terra Nigra en Kweeklust. Deze zijn allen in de loop der tijd verkocht, alleen de Iephof is nog in handen van de familie. De boomkwekerijen zijn van groot economisch belang geweest voor de gemeente Tietjerksteradeel. Als erkenning hiervoor is een straat in Bergum vernoemd naar de grondlegger, de Freerk Bosgraafstraat.
Bij hotel "'t Roodhert" in Bergum staat het bronzen beeld "De Túnker" van kunstenaar Gosse Dam, dat attendeert op de van ouds belangrijke tuinbouw en boomkwekerij van Bergum. Het is in 1985 onthuld door Okke Johannes Bosgra. 

Meer over de boomkwekerij...

Huis van Johannes Okkes Bosgra en Pietertje Pieters Hoekstra aan de Nieuwstad te Bergum met bord in de tuin: Firma Joh. Bosgra, Tuin Bloem en Landbouwzaden  


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johannes Okkes Bosgra (1873-1935)

Bosgra(af)

In de 18e eeuw zijn verschillende broers gaan tekenen met Bosgra in plaats van Bosgraaf. Verschillende takken van de familie heten nog steeds Bosgraaf. Meer over de naam Bosgra...

 

 

 

 

 

 

 

Het Hooghuis

Het Hooghuis waar stamvader Freerk Bosgraaf werkzaam was, werd waarschijnlijk als jachthuis voor 1640 gesticht door stadhouder Hendrik Casimir I van Nassau-Dietz. Daarna bewoonde Menno van Coehoorn, die een bekende vestingbouwer was, het huis samen met zijn ouders, maar in 1686 werd het weer in gebruik genomen door stadhouder Hendrik Casimir II. Dit was waarschijnlijk de werkgever van Freerk Bosgraaf.

Meer over het Hooghuis....


Het Hooghuis te Bergum
 

 

Beveiligde website                        Startpagina                         Sitemap

© 2005 Johannes Bosgra

 
  

Google
 
Web www.johannesbosgra.com

© 2007 Johannes Bosgra     Sitemap  Bosgra